Confidențialitate

Termenii “site”, “acest site” și “site-ul” folosiți în acest document se referă la magazinul online – casa de comenzi www.uleidecocosromania.ro. Site-ul www.uleicocosromania.ro este proprietatea companiei  SC SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL care are și calitatea de autor și administrator.

SC SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL  are sediul principal în Iași, Str. Frumoasa nr.2 și este înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J22/1094/18.06.2015, cod fiscal RO 34666250.

Prin termenii “utilizator”, “vizitator” și “dumneavoastră” înțelegem toate persoanele fizice și/sau juridice care accesează site-ul www.uleicocosromania.ro, indiferent de motiv.

Prin termenul “date personale” înțelegem informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteți fi identificat personal. Acestea pot include numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon (inclusiv numărul de mobil), informații despre cărți de credit, pseudonimul, adresa de e-mail, vârsta, sexul și starea civilă, dar mai pot include și alte informații, cum ar fi obiceiuri și preferinte la cumparaturi și detalii ale stilului de viață, precum pasiuni și interese.

Un “cookie” este un șir de informații “text-only”, pe care o pagină de Internet îl transferă în fișierul cookie al browser-ului de pe hard disk-ul calculatorului dumneavoastră, astfel încât pagina de Internet să poată memora cine sunteți. Un cookie va conține de obicei numele domeniului din care a venit cookie, “durata de viață” a cookie-ului și o valoare, de obicei un număr unic generat la întâmplare.

Atunci când este vizitată o pagină de Internet, aceasta va trimite un cookie. Cookie-urile pot fi folosite în următoarele moduri:
– ca să ajute site-urile să recunoască un vizitator unic și să permită administratorilor acestora alcatuirea conținutului sau reclamele care să corespundă intereselor utilizatorilor sau ca să evite trimiterea repetată a acelorași conținuturi către același utilizator;
– ca să compileze statistici anonime agregate, care ne permit să înțelegem cum folosesc utilizatorii pagina noastră și să ne ajute să îmbunătățim structura paginii noastre. În acest mod, noi nu putem să vă identificăm personal.

COLECTAREA DATELOR PERSONALE

În momentul înregistrării utilizatorului pe site, prin accesarea de către acesta a diferitelor servicii și produse ori prin activarea unor materiale promoționale sau publicitare, SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL  va colecta informații cu caracter personal de natura să identifice o anumită persoană.
Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele cu caracter personal, dacă nu doriți să primiți materiale publicitare, promoționale sau nu doriți să comandați online.
Sunteți obligați să ne furnizați datele corecte, acestea fiind necesare desfășurări procesului de cumpărare în condiții optime. Refuzul dumneavoastră poate duce la apariția unor probleme în procesarea comenzii dumneavoastră.

În unele zone ale site-ului www.uleicocosromania.ro, SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL  va cere să furnizați date personale, incluzând numele dumneavoastra, adresa, email, telefon, număr al cardului de credit, informații de contact, informații în vederea facturării serviciilor și alte informații prin care puteți fi identificat. În alte zone ale site-ului www.uleicocosromania.ro, vă sunt solicitate informații demografice care nu vă pot identifica, cum ar fi: codul poștal, vârsta, sexul, starea civilă, obiceiuri și preferințe la cumpărături, detalii ale stilului de viață, cum ar fi pasiuni și interese. Uneori, putem colecta o combinație între cele două tipuri de informații.

De asemenea, SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL   primește și înregistrează pe serverele sale informații referitoare la adresa IP și informațiile cookie ale site-ului solicitat de dumneavoastră. Aveți capacitatea de a accepta sau refuza cookie prin modificarea setărilor din browser-ul dumneavoastră, însă s-ar putea să nu mai puteți să folosiți toate trăsăturile interactive ale paginii noastre dacă cookie-urile sunt dezactivate.

Prin utilizarea aplicațiilor SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL, sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră. Prin stocarea datelor se înțelege păstrarea datelor oferite în mod voluntar de către dumneavoastră pe orice fel de suport și pe o perioadă de timp nespecificată. Prin prelucrarea datelor înțelegem suma operațiunilor care se efectuează asupra datelor cu caracter personal (ex.: colectare, înregistrare, organizare, extragere, stocare, ștergere).

SCOPURILE COLECTĂRII DATELOR PERSONALE

Scopurile tipice pentru care sunt folosite datele dumneavoastră sunt următoarele:

1) Răspunsul la cererile dumneavoastră

Atunci când ne puneți o întrebare sau formulați o cerere, vom folosi datele pe care ni le furnizați pentru a răspunde întrebării/cererii dumneavoastră. În unele cazuri, ar putea fi necesar să împărtășim datele dumneavoastră altor procesatori de date ai unor terțe părți, tocmai pentru a ne asigura că veți primi răspunsul la cererea/întrebarea dumneavoastră cu promptitudine și în mod corect și numai în acest scop.

2) Marketing direct viitor

Atunci când alegeți în mod explicit să primiți materiale publicitare/promoționale, vă vom trimite din când în când informații, care considerăm ca pot fi de interes pentru dumneavoastră. Spre exemplu, la înregistrarea în cont vi se cere acordul asupra utilizării datelor dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi informați prin e-mail sau alte forme de comunicare asupra actualizarii site-urilor web, noilor oportunități oferite de SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL   și asupra informațiilor adiționale care sunt în interesul dumneavoastră precum și newslettere cu informații utile. Doar dacă veți fi de acord, putem să transmitem datele dumneavoastra altor firme selectate cu grijă, care ar putea dori să vă transmită informații după cum se va preciza la data când vom colecta datele dumneavoastră. Oricând, însă, vă puteți retrage (cu “dezabonare”) dintr-un asemenea contract viitor. O asemenea retragere/dezabonare va conduce la încetarea oricărei asemenea trimiteri către dumneavoastră.

3) Efectuarea de statistici

Statisticile pe care le întreprindem sunt utile monitorizarii prezenței utilizatorilor pe site și activității de proiectare a activității. Pentru aceasta vom folosi atât datele personale oferite de dumneavoastră, cât și cookie-urile. În cadrul acestor statistici, prezența dumneavoastră este anonimă.

ANGAJAMENTUL DE PĂSTRARE A CONFIDENȚIALITĂȚII

SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL  încearcă să protejeze cât mai mult dreptul la intimitate și la imagine al utilizatorilor site-ului. Principalul nostru obiectiv constă în a oferi utilizatorilor site-ului o experiență online sigură, care să nu le afecteze în mod negativ viața personală. În acest sens luăm toate măsurile pentru a ne asigura că informațiile pe care dumneavoastră le introduceți în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile pe care dumneavoastră le aveți în vedere.
Vă asigurăm că nu vom colecta alte date personale cu ocazia vizitării site-ului nostru de către dumneavoastră, în afara celor oferite voluntar, printr-o manifestare de voință expresă din partea dumneavoastră. SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terți datele dumneavoastră personale.
SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL face excepție de la această regulă în următoarele cazuri:
– cu acordul dumneavoastră;
– în cazul în care informația e necesară partenerilor companiei pentru îmbunătățirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dumneavoastră. Companiile partenere au dreptul de a utiliza unele date cu caracter personal furnizate direct de SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL doar în măsura în care este necesară asistența lor;
– datele dumneavoastră personale pot fi transmise autorităților, la cererea justificată a acestora, pentru cercetarea unor infracțiuni;
– în cazul în care activitățile dumneavoastră contravin termenilor și condițiilor statuate de SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL sau instrucțiunilor pentru utilizarea anumitor produse și servicii;
– în situația în care SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL fuzionează sau e achiziționată total sau parțial de o altă companie, baza de date e transferată noului operator. În cazul în care SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL  devine insolvabilă, baza de date poate fi vândută, tranzacționată doar cu acordul instanței. În astfel de situații, veți fi anunțați prin email sau printr-un anunț postat pe site.
Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a ne trimite comentarii, întrebări și sugestii. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor.

SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Ne obligăm să aplicam măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. Aceste măsuri asigură, potrivit stadiului tehnicii utilizate în procesul de prelucrare și de costuri, un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, precum și în ceea ce privește natura datelor care trebuie protejate. Cerințele de securitate sunt elaborate de autoritatea de supraveghere și vor fi actualizate periodic, corespunzator progresului tehnic și experienței acumulate.
Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află sub controlul nostru. SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de bug-uri sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea, nu răspundem pentru breșele de securitate care pot exista în serverele companiei de hosting care găzduieste site-ul.

DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR

Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvaluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;

DREPTURILE UTILIZATORILOR

Utilizatorul are dreptul de a solicita, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL. În termen de 15 zile, SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL se obligă să transmită un răspuns.
Utilizatorul are dreptul de a cere SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL  rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor sale personale stocate. În termen de 15 zile, SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL se obligă să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal ale utilizatorului.
Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza. De asemenea, utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care îl vizeaza să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. În termen de 15 zile, SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL  se obligă să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal ale utilizatorului.
Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, utilizatorul are dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care i-au fost încălcate.
Utilizatorul care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanța competentă este cea în a cărei raza teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul va înainta SANTO TOUR INTERNATIONAL SRL  o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arata daca dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure ca predarea i se va face numai personal.

CADRUL LEGISLATIV

Cadrul legislativ care stă la baza prezentului document este constituit din “Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date” și “Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice”.

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

În cazul în care politica noastră de confidențialitate se modifică, schimbările vă vor fi anunțate fie prin comunicare directă cu dumneavoastră, fie vor fi postate pe site-ul nostru. Veți fi înștiințați cu privire la orice modificare, înainte de a folosi vreo informație despre dumneavoastră într-un mod care nu a fost descris anterior în angajamentul nostru de confidențialitate. În momentul în care survine o astfel de schimbare, dumneavoastră veți putea alege dacă doriți sau nu ca informațiile despre dumneavoastră să fie folosite în noul mod.